top of page

Acerca de

Over ons

‘Het Bolwerk – Levende Geschiedenis’ is een re-enactmentvereniging. Re-enactment is een interessante en veelzijdige hobby, waarbij de leden proberen een bepaalde periode of gebeurtenis uit de geschiedenis zo goed mogelijk na te bootsen. Dit doen wij door ons tijdens evenementen te verdiepen in het dagelijks leven van de door ons gekozen periodes. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van kleding en uitrusting die past binnen het tijdsbeeld, het bereiden van maaltijden volgens historische recepten en voorbeelden en in het geval van een militaire uitbeeldingen, het veilig en correct nabootsen van gevechtshandelingen. De leden zijn onderdeel van zogenaamde 'uitbeeldingen'. Elke uitbeelding is gericht op een specifieke periode. 

 

'Het Bolwerk' streeft er naar een multiperiod-vereniging te zijn waarvan de leden met veel plezier de geschiedenis in kunnen duiken. Dit ‘duiken’  doen wij op re-enactment evenementen, maar ook tijdens andere activiteiten waarin de geschiedenis en de beleving daarvan centraal staan.  Het Bolwerk richt zich als groep expliciet op de geschiedenis en niet op actuele politieke situaties en gebeurtenissen. Het ledenbestand bestaat uit ervaren én nieuwe re-enactors, die samen streven naar een bloemlezing qua uitbeeldingen van de Nederlandse en Europese geschiedenis. Met dit enthousiasme hopen wij het publiek te kunnen informeren over tal van historische periodes. 

‘Het Bolwerk’ heeft gekozen voor een ‘multiperiod’-idee. Wij richten ons als vereniging dus niet op één specifieke uitbeelding, maar verenigen meerdere uitbeeldingen. Het voordeel van een vereniging waarin meerdere periodes worden uitgebeeld is het relatieve gemak waarmee deelnemers eens een andere periode kunnen uitbeelden. Denk hierbij aan de enthousiaste Tweede Wereldoorlog re-enactor die ook eens ‘in de Middeleeuwen’ komt kijken. Op deze manier brengen we de kennis en vaardigheden van re-enactors bij elkaar en hopen we de historische kennis van onze deelnemers uit te diepen en te verbreden.  

 

De leden van ‘Het Bolwerk’ hebben over het algemeen een brede interesse in geschiedenis en re-enactment. 'Het Bolwerk' start met een vroegmiddeleeuwse Frankische uitbeelding (‘Novum Milites Francorum’, 9e eeuw) en een eenheid Sovjet-infanterie (1941-1945).  Momenteel worden enkele uitbeeldingen onderzocht/ontwikkeld. Concreet wordt momenteel gedacht aan een Keltische uitbeelding (regio huidige Nederland, 150-50 v. Chr.) en een Staatse uitbeelding (Tachtigjarige Oorlog, infanterie).

Spreekt dit je aan? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en om wellicht een keer met ons mee te gaan naar een evenement!

Vragen of interesse?

Neem contact op en bezoek onze pagina's op social media

  • Facebook
  • Instagram
Bedankt voor je bericht!
bottom of page